De kwaliteitsgarantie
Ridderkozijnen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. In de kwaliteit van een product weerspiegelt zich de kwaliteit van de gehele onderneming. Wij zijn een DIN ISO-9001 gecertificeerd bedrijf. De kwaliteitscontrole volgens DIN ISO 9001 heeft daarom betrekking op alle onderdelen van de onderneming, van de ontwikkeling over de productie tot de administratie en logistiek. Onze producten gaan vergezeld van het KOMO-keumerk. Bouwers hebben daarmee de zekerheid dat onze producten geschikt zijn om in de bouw toegepast te worden en dat ze voldoen aan kwaliteitseisen zoals bijvoorbeeld winddichtheid.
Daarnaast hebben onze producten de CE-markering en het SKG inbraakwerendheidscertificaat. Welke zekerheid het SKG-certificaat u geeft leest u onder het menu producteigenschappen/veiligheid.

De CE-markering betekent dat ook aan hoge Europese kwaliteitseisen wordt voldaan.

Controleerbare kwaliteit
VEKA & K-Vision besloten samen met de Nederlandse kozijnfabrikanten die de profielen verwerken, het traject voor de CE-markering in te zetten. Daartoe werd de hulp ingeroepen van KIWA Certificatie en Keuringen. Dit internationaal opererende kwaliteitszorgbedrijf staat organisaties terzijde bij certificatietrajecten. Het traject vroeg van alle betrokkenen een flinke inspanning, met name doordat in het kader van de CE-markering de productkwaliteit volstrekt controleerbaar moet zijn. Voor de CE-markering is het echter nog niet voldoende dat de productkwaliteit helemaal aan de eisen beantwoordt. Daarnaast moet van elk product ook een technisch constructiedossier aanwezig zijn, waarin alle relevante technische gegevens zijn opgenomen. Bovendien dient elk product vergezeld te gaan van een gebruiksaanwijzing of handleiding die optimale waarborgen biedt voor een veilig gebruik van het product.

Voordelen voor bouwwereld en consumenten
Alle kozijnen waarin de VEKA & K-Vision kozijnprofielen zijn verwerkt, kan men voortaan herkennen aan de CE-markering. Voor de consument betekent dit allereerst de zekerheid dat zijn kozijnen vervaardigd zijn door bedrijven die serieus werk maken van controleerbare kwaliteit.
Voor de bouwwereld betekent de CE-markering een extra waarborg ten aanzien van specifieke producteigenschappen, zoals isolatie en inbraakwerendheid. De kozijnen met CEmarkering laten zich dus niet alleen goed verwerken op de bouwplaats, maar doen daarna ook precies wat ze moeten doen.
Onder begeleiding van KIWA zijn de VEKA & K-Vision kunststofkozijnfabrikanten in Nederland als eerste in de branche tot de CE-markering gekomen. Hiermee is een duidelijk signaal afgegeven aan de Nederlandse markt.

ridderkozijnen-ce-markering